Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Naša spoločnosť realizuje kompletné kurenárske, plynoinštalačné a vodoinštalačné práce pre byty, rodinné domy a administratívne priestory

Používame iba moderné materiály a technológie pre jednotlivé inštalácie.

Pod tento obor spadajú:

– Vodoinštalácie a kanalizácia pre byty a domy
Na vodoinštalácie používame ako plastové trubky PPR tak aj plast – hliník a na kanalizacie HT potrubia. Tieto materiály spĺňajú všetky kritéria kvality a majú dlhú  živostnosť.
– Plynoinštalácie pre byty a domy ako: zhotovenie nových prípojok, výmena kotlov aj s reviznou správou, úprava a posun plynového potrubia v byte či ďalšie práce nie sú pre nás žiadny problém.
– Kurenárske práce pre byty a domy
Na kurenárske práce používame materiály ako plast-hlinník tak aj medené trubky a Fe trubky.
Zabezpečujem aj radiátory či ďalšie materiály napr. pre podlahové kúranie.

Disponujeme všetkými potrebnými osvedčeniami a oprávneniami a taktiež certifikátom kvality.